O nas

Zarząd spółki

Bułdak Rafał
Kasela Martyna

Rada Nadzorcza

Abel Ewa
Beltrani Jacek
Olszacki Michał
Żwirska-Korczala Krystyna

Udziałowcy:

Martyna Kasela
Rafał Bułdak
Krystyna Żwirska-Korczala
Giza Polish Ventures
Polski Instytut Badań i Rozwoju

Zespół Badawczy Natural Cell Therapy:

RB

Rafał Bułdak, Biolog, specjalista biotechnologii, Adiunkt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych
opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych z listy Filadelfijskiej, współautor książki „Zarządzanie Zdrowiem”. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Physiological Society of Japanese „Young Investigators Award”. Vice-Przewodniczący oddziału śląskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Stały recenzent naukowy czasopism: Investigational New Drugs, Food and Function; Journal of Royal Society of Chemistry, Molecular Medicine, International Immunopharmacology. Odbył staże naukowe w wiodących ośrodkach w Polsce i Szwecji. Prezentował wyniki swoich badań na konferencjach
w Japonii, Chinach, Włoszech. Od 10 lat zajmuje się hodowlą komórek w warunkach in vitro. Od grudnia 2015 roku, Prezes Zarządu “Natural Cell Therapy S.A”, spółki wprowadzającej na rynek europejski, produkt leczniczy terapii zaawansowanej
w medycynie regeneracyjnej i estetycznej.

TK

Tomasz Kasela, absolwent Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie ukończył Wydział Lekarski. Stypendysta Carondelet St Joseph Hospital Tucson.
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii. Uczestnik licznych kursów i konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu medycyny estetycznej, kosmetologii i dietetyki. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu osób z nadwaga oraz zastosowaniu toksyny botulinowej, wypełniaczy i laserów. Przeprowadził około 6000 zabiegów.
Pracował jako wykładowca na kierunku Studia Podyplomowe dla Lekarzy z dziedziny Medycyna Estetyczna w KWSPZ Kraków,
Przyjmował w renomowanych klinikach chirurgii plastycznej dr Sirka w Bielsku Białej i dr Sankowskiego w Warszawie.
Obecnie pracuje w Slimgroup Katowice oraz MTEsthetic London.
Współtwórca linii kosmetyków „drKasela”. Pracuje naukowo nad nowymi możliwościami wypełnień w obrębie twarzy. Autor artykułów z zakresu medycyny estetycznej. Uczestnik programów telewizyjnych o tematyce anti-aging.

MK

Martyna Kasela – absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie gdzie ukończyła studia na Wydziale Stomatologicznym. Pracuje w przychodni stomatologicznej Dental Lublin. Absolwentka International Baccalaureate Diploma Programme z 2010r. Uczestnik studiów podyplomowych z zakresu medycyny estetycznej oraz licznych kursów i konferencji krajowych oraz międzynarodowych. Ambasador Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości kobiet. Współtwórca linii kosmetyków drKasela. Udziałowiec IMMUNO-FACTOR.Vice-prezes Natural Cell Therapy S.A.

KZK

Krystyna Żwirska-Korczala – profesor dr hab. n. med., absolwentka wydziału lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz praktyk, internista, patofizjolog, wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, współautor 188 publikacji oryginalnych, pełnotekstowych, których znakomita większość znajduje się na liście filadelfijskiej oraz współautor kilku monografii. Za działalność naukową oraz tematyczne cykle publikacji została 5-krotnie wyróżniona nagrodami Ministra. Wyniki swoich badań prezentowała na prestiżowych konferencjach w Stanach zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Belgii, Włoszech, Holandii, w Niemczech, Szwecji i Japonii. Pełniła funkcję Przewodniczącego Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Wielokrotnie organizowała konferencje krajowe oraz o zasięgu międzynarodowym. Pełni funkcję koordynatora badań naukowych we współpracy z uniwersytetem w Lubece ( Niemcy). Była współzałożycielem polskiego towarzystwa prewencji i leczenia otyłości, które zostało członkiem IFSO. Była promotorem kilkunastu rozpraw doktorskich, a kilku jej asystentów uzyskało stopień doktora habilitowanego i pełni funkcje kierownicze w uczelni. Jest współzałożycielem i pełni rolę nadzoru merytorycznego badań w Natural Cell Therapy S.A.