Zapytania ofertowe

1. Zapytanie ofertowe 1/12/2017 wykonanie procedury wyizolowania, namnożenia i hodowli autologicznych fibroblastów z fragmentu skóry (średnica 3mm) dla maksymalnie 132 pacjentów. Przygotowanie preparatu do podania – liczba komórek w preparacie min. 20 mln; bankowanie komórek dla pacjentów.
Termin: 11.12.2017 – 20.12.2017
Treść zapytania 1/12/2017 została zmieniona w punkcie: VII. Miejsce oraz termin składania ofert, punkt 1.
komunikat: Rozstrzygnięcie procedury ( załącznik nr 3 )

Zapytanie nr 1  |  Załacznik nr 1  |  Załacznik nr 2  |  Załącznik nr 3


2. Zapytanie ofertowe 2/12/2017 wykonanie procedury pobrania fragmentu skóry od żywych dawców (średnica 3mm) przy użyciu sztancy biopsyjnej dla maksymalnie 132 pacjentów oraz wykonanie procedury trzykrotnego podania preparatu z autologicznymi fibroblastami.
Termin: 11.12.2017 – 20.12.2017
komunikat: postępowanie unieważnione

Zapytanie nr 2  |  Załacznik nr 1  |  Załacznik nr 2


3. Zapytanie ofertowe 3/12/2017 wynajem gabinetu do przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych oraz obserwacyjnych pacjentów, przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych przez lekarza dermatologa, wykonanie badań aparaturowych, wykonanie badań krwi.
Termin: 11.12.2017 – 20.12.2017
komunikat: procedura nierozstrzygnięta w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie nr 3  |  Załacznik nr 1  |  Załacznik nr 2  |  Załacznik nr 3


4. Zapytanie ofertowe 4/12/2017 CRO – obserwacja eksperymentu leczniczego, ocena zgodności prowadzonego badania z zasadami dobrej praktyki klinicznej, zapewnienie przestrzegania protokołu badania, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu, w tym prawidłowe raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, wyjazdy monitorujące do ośrodków badawczych, weryfikacja danych wpisanych do karty obserwacji klinicznej z historią choroby pacjentów, kontrola gospodarki badanym produktem, raportowanie po każdej wizycie monitorującej faktycznego stanu badania w poszczególnych ośrodkach badawczych, oraz rutynowe kontakty z zespołem badawczym każdego ośrodka uczestniczącego w badaniu.
Termin: 11.12.2017 – 20.12.2017
komunikat: Rozstrzygnięcie procedury ( załącznik nr 4 )

Zapytanie nr 4  |   Załacznik nr 1  |  Załacznik nr 2  |  Załacznik nr 3  |  Załącznik nr 4


5. Zapytanie ofertowe 5/12/2017 wykonanie procedury pobrania fragmentu skóry od żywych dawców (średnica 3mm) przy użyciu sztancy biopsyjnej dla maksymalnie 132 pacjentów oraz wykonanie procedury trzykrotnego podania preparatu z autologicznymi fibroblastami dla maksymalnie 132 pacjentów.
komunikat: procedura nierozstrzygnięta w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie nr 5  |  Załącznik nr 1  |  Załącznik nr 2